Team – maséři

Miloš Janeček

Miloš JanečekMiloš se narodil v roce 1976 a masážemi se zabývá již od roku 2007. Specializuje se na kombinaci masáží podle individuálních potřeb každého klienta. Kvalifikaci s celostátní platností v oboru „Masér pro sportovní a rekondiční masáže“ získal v akreditovaném školícím středisku Alfa Omega Sport J.K.Tyla Hradec Králové. Zde také absolvoval odborný seminář „Odstraňování kloubní bolestivosti polohováním“ a „Reflexní masáž plosky nohy“. V dalších letech absolvoval ve vzdělávacím středisku EduSpa College odborné semináře „Masáž proti celulitidě a formování postavy“, „Masáž horkými lávovými kameny“ a „Indická (antistresová) masáž hlavy“. Zatím poslední kurz „Masáž těhotných“ absolvoval ve vzdělávacím středisku Dexter Academy.(Kontakt)

Kompletní nabídku masáží najdete zde.
Navštívit můžete i vlastní web Miloše Janečka

PharmDr. Lucie Krausová Ph.D.

Lucie Krausová masérka Hradec Králové

Masérka s farmaceutickým vzděláním se věnuje masážím dětí i dospělých od roku 2009. Je obeznámena s řadou technik vhodných pro kompenzaci vadného držení těla a bolestí z něj vyplývajících. Její vzdělání ji opravňuje poskytovat také konzultace ohledně zdraví, vhodné medikace a životosprávy.

Kompletní nabídku služeb s ceníkem najdete zde.